Tag Archive for: Fundusz Sprawiedliwości

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Seniorze! Mówimy stanowcze NIE przemocy wobec dzieci oraz obojętności wobec ich krzywdy.
Niech dzisiejszy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypomina nam o tym, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość dzieci. Wspólnie budujmy środowisko, w którym każde dziecko może rosnąć w miłości, szacunku i bezpieczeństwie.
Bądźmy czujni i działajmy wspólnie dla ochrony naszych najmłodszych. Taki jest cel kampanii społecznej „Twój głos jest kluczem w walce z przestępczością”, realizowanej wspólnie z Biurem UNICEF.
Jeżeli potrzebujesz pomocy lub wiesz o kimś, kto jej potrzebuje – zadzwoń:
? 222 309 900 Linia Pomocy Pokrzywdzonym,
? 116 111 dla dzieci i młodzieży,
? 800 121 212 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Pamiętaj, że w całej Polce działa ponad 300 ośrodków, oferujących darmową pomoc prawną, psychologiczną i materialną.