Artykuły

Tematyka artykułów będzie poświęcona zagadnieniom szczególnie istotnym dla seniorów, w tym zagadnienia dotyczące unikania przestępstw oszustwa, w tym także zagadnienia dotyczące praw konsumenta i unikania wyłudzeń na tzw. pokazach sprzętów i urządzeń.