Szkolenie w Paczkowie

Stowarzyszenie Paczkowski Uniwersytet III Wieku ul. Słowackiego 7, Paczków, Poland

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do osób dorosłych (a w szczególności do osób starszych) dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem oszustwa i korzystania z praw konsumenckich. Szkolenie odbędzie […]

bezpłatne

Szkolenie – Brzeg

Brzeskie Centrum Seniora ul. Piastowska 29, Brzeg, Poland

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do osób dorosłych (a w szczególności do osób starszych) dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem oszustwa i korzystania z praw konsumenckich. Szkolenie odbędzie […]

bezpłatne