Wydarzenia – ostatnio zakończone

Szkolenie w Koninie

Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Koninie ul. Południowa 2 62-510 Konin

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do osób dorosłych (a w szczególności do osób starszych) dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem oszustwa i korzystania z praw konsumenckich. Szkolenie odbędzie […]

Free

Szkolenie – Poznań

Jeżyckie Centrum Kultury ul. Jackowskiego 5/7, Poznań

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do osób dorosłych (a w szczególności do osób starszych) dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem oszustwa i korzystania z praw konsumenckich. Szkolenie odbędzie […]

bezpłatne

Szkolenie – Włodawa

Klub Seniora przy PCK Włodawa ul. 11 listopada 6, Włodawa

Serdecznie zapraszamy na szkolenie skierowane do osób dorosłych (a w szczególności do osób starszych) dot. zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu, ze szczególnym uwzględnieniem oszustwa i korzystania z praw konsumenckich. Szkolenie odbędzie […]

bezpłatne