Seniorze, nie daj się oszukać!

Policja i inne instytucje od lat prowadzą wiele kampanii informujących o oszustwach, których ofiarą padają osoby w podeszłym wieku. Jednak pomimo nagłaśniania przypadków kradzieży oraz apelowania o zachowanie wzmożonej czujności, pokrzywdzonych seniorów wciąż przybywa. Komenda Główna Policji informuje, iż w 2020 r. oszukanych zostało ponad 5000 polskich seniorów, wskutek czego stracili blisko 86 milionów złotych. W porównaniu do 2019 r. jest to gorszy bilans.  

Życie w samotności, dobroduszność i ufność – wszystko to sprawia, że osoby starsze wciąż stanowią łakomy kąsek dla oszustów. Pomimo dość powszechnej wiedzy o mechanizmie działania tzw. metody „na wnuczka” od lat jest to najpopularniejszy sposób na pozbawienie seniorów ich oszczędności. Wspomniana, niestety skuteczna, metoda wyłudzania pieniędzy polega na tym, iż przestępca podający się za wnuczka czy wnuczkę kontaktuje się z osobą starszą informując ją, że jest w nagłej potrzebie (np. musi opłacić studia czy znalazł okazyjną ofertę kupna mieszkania) i w związku z tym prosi o pożyczkę. Następnie do mieszkania ofiary przybywa osoba, która oznajmia, iż jest np. przyjaciółką wnuczki i że została przez nią poproszona o odbiór pieniędzy, gdyż ona sama jest zajęta załatwianiem formalności. Po fakcie okazuje się, iż prawdziwy wnuczek czy wnuczka o całym zdarzeniu nie mieli pojęcia…

Niestety metody oszustw ewoluują. Przestępcy wymyślają coraz to nowsze sposoby na to, by uwiarygodnić okoliczności czynu i osłabić czujność starszej osoby. Mechanizmy działania są jednak podobne.

Jakie metody są stosowane przez oszustów, poza słynną metodą „na wnuczka”?

Metoda „na policjanta” polega na tym, iż oszust podszywa się pod przedstawicieli różnych służb, budzących zaufanie i respekt osób starszych. Przykładowo, fałszywy policjant składa emerytowi wizytę i informuje, iż ktoś z rodziny popełnił przestępstwo. Proponują wówczas „polubowne załatwienie sprawy” – czyli wręczenie łapówki.

Czasem oszuści posługują się jeszcze bardziej haniebnymi i bezczelnymi metodami. Przykładowo: najpierw dzwonią do seniora i działają według schematu oszustwa „na wnuczka”. Po zakończonym telefonie kontaktują się ponownie, lecz tym razem podszywając się pod funkcjonariusza Policji czy Centralnego Biura Śledczego. Informują, iż senior był celem ataku oszusta, którego już zdołali namierzyć. Proszą wówczas seniora by wziął on udział „w zasadzce” i by przekazał żądaną kwotę, która następnie będzie zwrócona.

Są również metody, poprzez które dochodzi do bezpośredniego okradania mieszkania osoby starszej, która nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Seniorzy powinni uważać na tych, którzy podają się za przedstawicieli administracji budynków, telekomunikacji czy gazowni. Przy tej metodzie oszuści często działają w parach. Podczas gdy senior np. pokazuje liczniki jednemu z nich, drugi w tym czasie okrada mieszkanie.

Poza wskazanymi metodami, oszuści coraz prężniej działają w sieci.  

Znaną metodą jest wysyłanie prośby o dokonanie niewielkiej dopłaty do zamówionej przesyłki. W wiadomości z takową prośbą oszuści zamieszczają link, który ma nas przekierować na stronę banku. Często strona może wyglądać niemal identycznie jak ta witryna, na której zazwyczaj logujemy się do naszego konta bankowego. Dlatego w pośpiechu, niektóre osoby, nic nie podejrzewając, wpisują swoje dane do logowania. Wówczas oszust, dysponując już niezbędnymi danymi, jest w stanie pozbawić nas wszelkich oszczędności z konta.

Przypomnijmy, że na gruncie Kodeksu karnego, zgodnie z art. 286 § 1 osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jak się zabezpieczyć?

Choć wyżej wskazano tylko przykładowe metody działania, to jednak mechanizmy są podobne. Wszystkie te metody bazują na wzbudzaniu zaufania i podszywaniu się pod inną osobę.

Każdy senior powinien przestrzegać kilku zasad:

  • Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom (nawet jeśli twierdzą, iż są dobrymi znajomymi kogoś z rodziny),
  • Nigdy nie otwieraj drzwi, jeśli nie masz pewności kto jest po drugiej stronie, jeśli nie wiesz jaki jest cel wizyty lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości,
  • Jeśli ktoś podaje się za funkcjonariusza Policji czy administracji, żądaj okazania dokumentu i przyjrzyj mu się dokładnie,
  • Jeśli wydaje ci się, że ktoś cię oszukał, natychmiast powiadom o tym policję!

Warto również w stanowczy sposób pozbywać się natrętów. W tym celu możesz powiedzieć, iż przed podpisaniem umowy, zawsze konsultujesz się z rodziną, nie załatwiasz spraw pieniężnych przez telefon bądź nie przyjmujesz niezapowiedzianych wizyt.  

Gdy jednak ktoś nas oszuka…

W przypadku oszustwa nie zwlekajmy i zgłośmy sprawę na policję. Dzięki szybkiej reakcji będzie istniało większe prawdopodobieństwo schwytania oszusta.

Warto pamiętać także o Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym , które działają na terenie całego kraju. Ośrodki te, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości świadczą m. in. bezpłatną pomoc prawną, zapewniają wsparcie psychologiczne oraz wspierają materialnie pokrzywdzonych przestępstwem.

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/


Sprawca przemocy opuszcza mieszkanie natychmiast. Przełomowe zmiany w zakresie ochrony ofiar przemocy domowej

30 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa antyprzemocowa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Polska dołącza w ten sposób do wąskiego grona państw, w których obowiązuje najwyższy standard ochrony ofiar przemocy. Od tej chwili sprawcy przemocy domowej są natychmiast izolowani od swych ofiar. Ustawa antyprzemocowa ma wyeliminować sytuacje, w których ofiary tego typu przestępstw są zmuszone żyć pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.

Dzięki nowym rozwiązaniom ofiary otrzymują pomoc natychmiast, nie czekając na rozstrzygnięcie sprawy na drodze sądowej. Sprawca przemocy fizycznej, zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie.

Od teraz policja ma prawo wydać wobec sprawcy:

  • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania,
  • dwutygodniowy zakaz zbliżania się do ofiary z możliwością przedłużenia tego czasu.

Policja jest także zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Taki nakaz lub zakaz ma natychmiastową skuteczność i można je stosować łącznie. Funkcjonariusz może skutecznie wyegzekwować opuszczenie mieszkania przez prześladowcę zarówno w czasie interwencji, na którą został skierowany, jak i w sytuacji, gdy pozyska informacje o niepokojących zdarzeniach od ofiary przemocy. Niezastosowanie się sprawcy przemocy do wydanego zakazu lub nakazu grozi nałożeniem grzywny, karą aresztu lub ograniczeniem wolności.

W razie konieczności egzekwowanie opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy odbywa się za pomocą użycia środków przymusu. Tłumaczenia winnego, że nie ma dokąd się wyprowadzić na nic się zdają. Funkcjonariusz wskazuje mu bowiem placówki, w których znajdują się miejsca noclegowe, np. schroniska dla bezdomnych

Ochrona małoletnich

Bardzo ważną i pozytywną zmianą są także przepisy traktujące o małoletnich. Funkcjonariusz nakładający nakaz eksmisji lub zakaz kontaktowania się ocenia ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia odrębnie wobec dziecka i wobec osoby dorosłej. Ponadto, gdy dom w którym pojawia się przemoc zamieszkuje osoba małoletnia, o zgłoszeniu przestępstwa powiadomiony zostanie także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy. Jeśli przesłuchanie dziecka jest absolutnie niezbędne, odbywa się ono na specjalnych zasadach.

Szybkie zakończenie sprawy

Ustawa przewiduje doręczanie niektórych pism procesowych nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. W określonych przypadkach sąd ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, a w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia powinno dojść do rozpoznania całej sprawy.

Ponadto nowe przepisy przewidują zwolnienie ofiar przemocy od kosztów sądowych. Poszkodowani mogą też liczyć na pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej.

Ustawa antyprzemocowa – pierwsze efekty

Z przekazanych przez Komendę Główną Policji danych wynika, że do 5 maja tego roku na mocy przepisów ustawy antyprzemocowej wydano 1057 nakazów opuszczenia mieszkania połączonych z zakazem zbliżania się do niego. 169 razy wydano sam zakaz zbliżania się do mieszkania, a 96 razy – sam nakaz jego opuszczenia.

Powyższe dane ukazują jak pilną potrzebą było wprowadzenie nowych regulacji, z których bezzwłocznie czyni się użytek.

Bezpłatne wsparcie dla ofiar przestępstw

Osoby, które padły ofiarą przestępstwa mogą zgłosić się do jednego z Okręgowych Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem lub Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, które oferują bezpłatną pomoc  osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym. W całej Polsce funkcjonuje obecnie 336 takich miejsc świadczenia pomocy. Wykaz placówek znajduje się na stronie internetowej:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

W celu otrzymania informacji skontaktuj się telefonicznie z czynną całodobowo Linią Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

lub mailowo:

info@numersos.pl