Informacja Projektowa

Istotą zadania jest organizacja i przeprowadzenie na terenie całej Polski cyklu spotkań szkoleniowych adresowanych

w szczególności do seniorów oraz społeczności wiejskich i małych miast. Przedmiotem każdego spotkania/szkolenia

będzie przekazanie wiedzy służącej przeciwdziałaniu przestępczości.