Szkolenie w Czudcu (powiat strzyżowski)

12 maja 2021 r., w Czudcu (powiat strzyżowski), odbyło się kolejne szkolenie w ramach ogólnopolskiego cyklu szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast.

Szkolenie dotyczyło zapobiegania przestępstwom przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, oszustwo). Szkolenie prowadził p. Mateusz Węgrzyn.

Fot. Bezpieczna Polska

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *