Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą

~ św. Jan Paweł II

Artykuły

Tematyka przekazywanej przez nas wiedzy będzie poświęcona zagadnieniom szczególnie istotnym dla seniorów, w tym zagadnienia dotyczące unikania przestępstw oszustwa, w tym także zagadnienia dotyczące praw konsumenta i unikania wyłudzeń na tzw. pokazach sprzętów i urządzeń.

O projekcie

Bezpieczna Polska to cykl szkoleń dla dorosłych w celu przeciwdziałania przyczynom przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz społeczności wiejskich i małych miast.

Nasza misja

Naszym celem jest przeprowadzenie na terenie całej Polski cyklu spotkań szkoleniowych adresowanych w szczególności do seniorów oraz społeczności wiejskich i małych miast. Przedmiotem każdego spotkania/szkolenia będzie przekazanie wiedzy służącej przeciwdziałaniu przestępczości.